Skip to main content
Home

InfoTech conference

2021 IEEE International Conference on Information Technologies

Technological Aspects of e-Governance & Privacy

Tzanko Tzolov

Bulgaria

B12.pdf

Tzanko Tzolov

Bulgaria

B11.pdf

Dimitrios Liarokapis, Vasilios Papigiotis, Eleftherios Stergiou, Christos Gogos

Greece

F-RR.pdf

Radi Romansky

Bulgaria

F-TT.pdf

Tzanko Tzolov

Bulgaria

F-GC.pdf

Georgios Christoforidis , Meropi Themistokleous

Bulgaria

,

F-GC.pdf

Georgios Christoforidis , Meropi Themistokleous

Greece

,

F-GC.pdf

Georgios Christoforidis , Meropi Themistokleous

Scotland

Subscribe to Technological Aspects of e-Governance & Privacy